Facility Information Model

In het CURE Facility Information Model is onze kennis vastgelegd over:

  • Objectstructuren
  • Configuratie- informatie
  • Plant documentatie

Door beschikbare plant configuratiedata en documentatie van de klant te vergelijken met de in het model vastgelegde informatie kunnen wij klanten tonen in hoeverrre alle noodzakelijke en gewenste informatie daadwerkelijk beschikbaar is.
Zo hebben wij bijvoorbeeld vastgelegd welke documenten bij welke objecten verwacht worden, waardoor op een snelle manier kan worden geïnventariseerd of alle noodzakelijke documentatie beschikbaar is.

Het Facility Information Model is toepasbaar op nieuwe plants als ook op bestaande plants.