PM Developer

CURE Periodic Maintenance Developer wordt aan klanten ter beschikking gesteld om Periodiek Onderhoud te modelleren buiten het gebruikte onderhoudbeheerssysteem. Dit heeft als voordeel dat de flexibiliteit bij de informatieverwerking veel groter is en de aansluiting met het onderhoudbeheerssysteem toch behouden blijft.