Visie

Plant configuratie- en informatiemanagement is bij veel Technische Diensten geen apart expertisegebied en krijgt daardoor te weinig aandacht. Het gevolg daarvan is een verlies aan informatie en daarmee kennis van de installaties.

Dit probleem van verlies aan kennis treedt al op bij de overdracht van informatie van een nieuwbouwproject, waardoor hiaten onstaan in de initiële plant informatie. Bovendien, nemen tekortkomingen toe naarmate het productiemiddel langer in gebruik is en allerlei wijzigingen worden doorgevoerd die niet geregistreerd worden. 

Op basis van onze ervaring is de aangeleverde plant informatie nooit volledig en correct, tekorten kunnen oplopen tot 40%. De figuur hiernaast toont de degradatie van informatie vanaf oplevering van een installatie voor drie verschillende beheerscenario’s. In dit geval is aangenomen dat 80% van de informatie bij oplevering daadwerkelijk volledig en correct is aangeleverd. Afhankelijk van het configuratie- en informatie-management beheer worden het informatieverlies gegeven voor drie verschillende scenario’s, waarbij is aangenomen dat de informatiedegradatie 1, 3, of 5% is.

Het gevolg van onjuiste informatie, het ontbreken van informatie, of niet kunnen vinden van informatie zijn niet zichtbaar en leiden tot:

  • Verlies aan kennis van de installatie en het onderhoud daarvan
  • Tijdsverlies bij de voorbereiding en uitvoering van werkzaamheden
  • Extra storingen door gebruik van verkeerde onderdelen, door onderdelen verkeerd te installeren of door verkeerde afstellingen.
  • Extra onderhoudskosten
  • Extra stilstand

CURE is ervan overtuigd dat complete, betrouwbare en toegankelijke plantinformatie en documentatie een essentiële bijdrage leveren aan de veiligheid, de onderhouds-efficiëntie van productie-installaties en behoud van kennis. Niet alleen bij de uitvoering van het dagelijks onderhoud, maar zeker ook bij uitvoering van projecten.