Acceleratoren

Voor een snelle en daarmee efficiënte afhandeling van klantvragen maken wij gebruik van drie verschillende soorten acceleratoren (tools), die in eigen beheer zijn ontwikkeld:

  • Business acceleratoren
    Deze tools stellen wij beschikbaar om de bedrijfsprocessen van onze klanten te verbeteren. Zo kunnen wij onder andere een, in eigen beheer ontwikkeld, robuust en uitgebreid Maintenance Management Systeem (CMMS) leveren.
  • Kennis acceleratoren
    Dit zijn tools die door ons gebruikt worden om onze kennis vast te leggen voor hergebruik. Hiermee wordt de snelheid van onze eigen bedrijfsprocessen vergroot en daarmee de snelheid van de uitvoering van klantprojecten.
  • Project acceleratoren
    Deze groep van tools wordt gebruikt om data te verwerken van tekeningen, databases, spreadsheets, etc. op een snelle en reproduceerbare wijze tot een consistent en samenhangend eindproduct.

 

Voor ons staat daarbij voorop dat de informatieverwerking ’trackable’ en ’traceable’ is. Dat wil zeggen dat wij altijd kunnen laten zien wat de bron van informatie is geweest en hoe de informatie is verwerkt.
Voordeel van onze project tools is dat een gewijzigde set van data snel opnieuw is te verwerken aan de hand van de eerder vastgelegde conversieregels.