Tagtracker

CURE Tagtracker is ontwikkeld om klanten inzicht te geven in het gebruik van objectregistraties van hetzelfde object in verschillende softwaresystemen die bij de klant gebruikt worden. Daarbij kan de schrijfwijze van het tagnummer per systeem verschillend zijn, waardoor terugvindbaarheid lastig wordt. Voorbeelden van verschillende systeemen waar hetzelfde tagnummer in voor kan komen zijn: onderhoudbeheerssysteem, Distributed Control System (DCS), veiligheidregistratiesystemen, dagjournaalsysteem van productie, Geografisch Informatie Systeem (GIS), etc.