Welkom bij CURE Maintenance Consultants

Het snel kunnen vinden van technische informatie, het beschikbaar hebben en kunnen gebruiken van de juiste informatie bij technische diensten leidt niet alleen tot een veiliger situatie maar ook tot lagere onderhoudskosten en verkorte doorlooptijden. CURE Maintenance Consultants is specialist in het verbeteren van data- en documentbeheer voor technische diensten. Met onze kennis, ervaring en speciaal ontwikkelde software tools kunnen wij bedrijven op een effectieve en efficiënte manier ondersteunen met het verbeteren van informatie- en documentatiebeheer. Waarmee het mogelijk wordt medewerkers op het gewenste moment van de juiste informatie te voorzien.

Visie

Plant configuratie- en informatiemanagement is bij veel Technische Diensten geen apart expertisegebied en krijgt daardoor te weinig aandacht. Het gevolg daarvan is een verlies aan informatie en daarmee kennis van de installaties.

Dit probleem van verlies aan kennis treedt al op bij de overdracht van informatie van een nieuwbouwproject, waardoor hiaten ontstaan in de initiële plant informatie. Bovendien, nemen tekortkomingen toe naarmate het productiemiddel langer in gebruik is en allerlei wijzigingen worden doorgevoerd die niet geregistreerd worden.

Op basis van onze ervaring is de aangeleverde plant informatie nooit volledig en correct, tekorten kunnen oplopen tot 40%.  Lees verder

Wat wij doen

  

 

Lees verder