Werkwijze

Hoewel ieder klantvraag verschillend is streven wij naar een eenduidige werkwijze bij de uitvoering onze projecten. Daarmee wordt hergebruik van kennis-, methodiek- en project-acceleratoren mogelijk, waardoor projecten snel en efficient worden gerealiseerd. De CURE benadering voor het verbeteren of genereren van plantinformatie is te zien in onderstaand schema.

 

Informatie uit de bronbestanden met Plant configuratiedata en document meta data wordt geëxtraheerd, genormaliseerd en verwerkt tot gestructureerde informatie, geschikt voor gebruik in de beheersomgeving van onze klanten. Dit proces wordt ondersteund met diverse Acceleratoren zoals bijvoorbeeld onze Drawing processor of het Facility Information Model.